โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

เลขที่ 249 หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ 032-481141 , โทรสาร 032-450514

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.blw.ac.th

Facebook : ถิ่นนี้คือ"บ้านแหลมวิทยา"